02-Agregat-uprawowy-2.jpg

Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie:Wiadomość HTML?


katalog stron

1. MOCZNIK NAWOZOWY
Nawóz o działaniu wolnym i trwałym
N - 46%

Nawóz granulowany uniwersalny, może być stosowany przedsiewnie, pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianej i fazy rozwoju rośliny. Nadaje się do nawożenia wszystkich roślin na różnych glebach z wyjątkiem bardzo kwaśnych i silnie zasadowych.


2. SIARCZAN AMONOWY
Nawóz o działaniu wolnym i trwałym
N - 21%

Nawóz krystaliczny typowo przedsiewny. Nie ulega wypłukaniu.3. SALETRA AMONOWA
Nawóz o działaniu szybkim i trwałym
N - 34%

Dzięki zastosowaniu azotu w formie amonowej i azotanowej nadaje się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia. Przy zastosowaniu pogłównym na glebach zasadniczych zalecane jest przykrycie nawozu glebą.


4. SALETRA AMONOWA z magnezem
Nawóz o działaniu szybkim i trwałym
N - 34% z Mg0
CaO - 4%
MgO - 2%

Saletrę tą można mieszać z fosforanem amonu, polifoską, superfosfatem granulowanym, siarczanem potasu. Dzięki zastosowaniu azotu w formie amonowej i azotanowej nadaje się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia. Przy zastosowaniu pogłównym na glebach zasadniczych zalecane jest przykrycie nawozu glebą.


5. SALETRA POTASOWA
Nawóz o działaniu szybkim
N - 13,7%
K2O - 46,0%

Bezchlorkowy nawóz potasowy, zalecany pod rośliny wrażliwe na chlor np. tytoń. Zalecany w ogrodnictwie szklarniowym pod osłonami oraz w formie roztworu wodnego w uprawach hydroponicznych.


6. SALETRA AMONOWO-WAPNIOWA
Nawóz o działaniu szybkim
N - 27,0%
CaO - 7,0%
Mg - 4,0%

Nawóz granulowany ogólnego stosowania przydatny szczególnie na gleby ubogie w Ca i Mg. Saletra Amonowa jest produktem uniwersalnym, nadającym się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny.
Zawiera połowę azotu w formie amonowej drugą połowę w formie saletrzanej. Łączy więc w sobie właściwości zarówno soli amonowych jak i saletr. Przy stosowaniu pogłównym na glebach zasadowych pożądane jest przykrycie nawozu glebą w celu uniknięcia straty azotu.


7. SALETRA TROPI-COTE
Nawóz o działaniu szybkim
N - 15,5%
Ca - 19,3%

Saletra wapniowa ogrodnicza dostarcza azot w formie saletrzanowej najłatwiej pobieranej przez rośliny.


8. SALETRZAK GRANULOWANY
Nawóz o działaniu szybkim
N - 27,5%
CaO - 8,0%

Nawóz do stosowania przedsiewnego i pogłównego. Przy pogłównym stosowaniu wymieszać z glebą aby uniknąć strat azotu. Saletrzak dolomitowy nadaje się na wszystkie gleby zwłaszcza kwaśne i ubogie w magnez. Nawóz o działaniu szybkimN - 27,5%CaO - 8,0% Nawóz do stosowania przedsiewnego i pogłównego. Przy pogłównym stosowaniu wymieszać z glebą aby uniknąć strat azotu. Saletrzak dolomitowy nadaje się na wszystkie gleby zwłaszcza kwaśne i ubogie w magnez.


9. SALETRZAK DOLOMITOWY
N – 27%
CaO - 6%
MgO - 4 %

Jest nawozem azotowym uniwersalnym, będącym granulowaną mieszaniną azotanu amonowego z drobno zmielonym dolomitem. Zawiera on połowę azotu w formie amonowej ( N-NH4+) i drugą połowę w formie saletrzanej ( N-NO3-).
Ze względu na obecność wypełniacza dolomitowego, saletrzak zawiera wapń i magnez. Saletrzak ma właściwości zbliżone do saletry amonowej, może więc być używany zarówno przedsiewnie jak też do zasilania roślin w czasie ich wzrostu. Saletrzak zawiera środki antyzbrylające.


10. SALETRZAK DOLOMITOWY Z BOREM
N – 27%
CaO - 6 %
MgO - 4%
B - 0,2 %

Saletrzak z borem może być stosowany przedsiewnie oraz w okresie wzrostu roślin, przy czym wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą dla uniknięcia strat uwalniającego się amoniaku. Jest nawozem azotowym będącym granulowaną mieszaniną azotanu amonowego z drobno zmielonym dolomitem i kwasem borowym.
Obecność mączki dolomitowej zmniejsza naturalną kwaśność azotanu amonowego. Bor jest niezbędny do wzrostu i rozwoju dużej grupy roślin wymagających zaopatrzenia w ten składnik, gdyż bierze on udział w ich gospodarce węglowodanowej. Należą do nich szczególnie buraki cukrowe i pastewne. Brak w glebie tego mikroelementu powoduje zgorzel liści sercowych buraków. Stosując saletrzak dolomitowy z borem możemy skutecznie zapobiegać tej groźnej chorobie. Saletrzak zawiera środki antyzbrylające.


11. SALETRZAK DOLOMITOWY Z BOREM I SODEM
N – 27%
CaO - 5%
MgO - 2%
Na2O - 3%
B - 0,2 %

N – 27%CaO - 5%MgO - 2%NaO - 3%B - 0,2 %

Jest mieszaniną saletry amonowej z azotanem sodu, drobno zmielonym dolomitem i kwasem borowym. Zawiera składniki nawozowe: azot, wapń, magnez, sód i bor. Połowa azotu w tym nawozie znajduje się w formie amonowej, druga połowa w postaci azotanowej. Nadaje się na wszystkie gleby i pod wszystkie rośliny uprawne wykazujące duże zapotrzebowanie na sód i bor. Należą do nich szczególnie: buraki cukrowe, pastewne i ćwikłowe, u których nawożenie sodem i borem wpływa korzystnie na wzrost plonu i zawartość cukru.
Duże zapotrzebowanie na nawożenie sodem wykazują takie rośliny jak: rzepak, groch, seler, kapusta głowiasta, pszenica, a także użytki zielone. Saletrzak z sodem i borem jest nawozem przeznaczonym do stosowania przedsiewnego i pogłównego. Na glebach zasadowych, przy stosowaniu pogłównym, wskazane jest wymieszanie go z glebą.


12. SALETRZAK DOLOMITOWY Z SODEM
N - 27%
CaO - 5%
MgO - 2%
Na2O - 3%

N - 27%CaO - 5%MgO - 2%NaO - 3%

Saletrzak dolomitowy z sodem może być stosowany na wszystkie gleby, zwłaszcza kwaśne i ubogie w magnez. Można nim nawozić wszystkie rośliny uprawne, a szczególnie rośliny mające duże wymagania w stosunku do sodu.
Szczególnie nadaje się do nawożenia buraków cukrowych, pastewnych i ćwikłowych, użytków zielonych, roślin pastewnych uprawianych na zieloną masę i kiszonkę, a także do nawożenia ziemniaków, rzepaku, kukurydzy, zbóż ozimych i jarych. Saletrzak dolomitowy z sodem może być stosowany tak przedsiewnie, jak również do zasilania roślin w czasie ich wzrostu. Przy stosowaniu pogłównym wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą.

1. SUPERFOSFAT PROSTY GRANULOWANY
P2O5 - 20%
CaO - 30%
S – 12%

Zalecany pod uprawę zbóż jarych, ozimych i roślin okopowych zawiera makro i mikroelementy dodatkowo dostarcza glebie wapń i siarkę. Superfosfat przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkie gleby, niezależnie od właściwości gleby. Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: bor (14 ppm.), miedź (15 ppm), mangan (26 ppm), cynk (120ppm). Granulowana postać nawozu umożliwia dokładny jego rozsiew na polu. Wszystkie składniki pokarmowe są łatwo przyswajalne dla roślin.
Jest to typowy nawóz przedsiewny. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany w głąb przez wody opadowe. Można go mieszać w dowolnym czasie z wszystkimi nawozami potasowymi, a na krótko przed rozsiewem z saletrą amonową, saletrzakiem i salmagiem.


2. SUPERFOSFAT POTRÓJNY GRANULOWANY
P2O5 - 46%

Superfosfaty są nawozami łatwo rozpuszczalnymi dzięki czemu stanowią dostępne składników pokarmowych dla roślin. Nadają się głównie do stosowania przed siewem (sadzeniem) roślin uprawnych. Przydatne są do stosowania na wszystkich typach gleb. Granulacja nawozu ogranicza powstawanie w glebie, trudno dostępnych dla roślin, fosforanów glinowych i żelazowych. Umożliwia to stosowanie nawozu na gleby o różnym odczynie, w tym również kwaśnym, o pH poniżej 5,0 i zasadowym.


3. SUPREFOSFAT POTRÓJNY BOROWANY
P2O5 - 44%
B – 0,5%

Nadają się głównie do stosowania przed siewem (sadzeniem) roślin uprawnych. Przydatne są do stosowania na wszystkich typach gleb zwłaszcza na gleby o niskiej zawartości boru. Granulacja nawozu ogranicza powstawanie w glebie, trudno dostępnych dla roślin, fosforanów glinowych i żelazowych. Umożliwia to stosowanie nawozu na gleby o różnym odczynie, w tym również kwaśnym, o pH poniżej 5,0 i zasadowym.


4. SUPERFOSFAT PYLISTY
P2O5 - 19%
CaO - 30%
SO3 – 10%

Szczególnie przydatny, z uwagi na formę pylistą, w wiosennym nawożeniu użytków zielonych, kiedy istotne jest aby składnik pokarmowy został przez roślinę wykorzystany w szybkim tempie. Przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkie gleby, niezależnie od ich składu chemicznego. Jest też dobrym nawozem do stosowania na użytkach zielonych, gdzie postać pylista superfosfatu daje lepsze wyniki od granulowanej. Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: bor (15ppm), miedź (16ppm), mangan (28ppm), cynk (125ppm). Wszystkie składniki pokarmowe są łatwo przyswajalne dla roślin. Jest to typowy nawóz przedsiewny. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe. Istnieje możliwość mieszania superfosfatu z solami potasowymi na krótko przed rozsiewem. W przypadku gleb o odczynie mniejszym od pH 5,0, dla zwiększenia efektywności fosforu, zalecane jest wapnowanie.


5. SUPERFOSFAT MAGNEZOWY PYLISTY
P2O5 - 15%
MgO - 5%

Superfosfat magnezowy pylisty przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na zawartość fosforu i magnezu powinien on być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w te składniki. Jest on szczególnie zalecany na użytki zielone, ponieważ magnez zawarty w tym nawozie poprawia jakość paszy z łąk i pastwisk poprzez zwiększenie w niej zawartości tego składnika. Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: bor 12 ppm, miedź 20 ppm, mangan 140 ppm i cynk 110 ppm.
Superfosfat magnezowy jest typowym nawozem przedsiewnym. Nawóz można stosować jesienią lub wiosną na gruntach ornych, a na użytkach zielonych – wczesną wiosną. Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną. W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą do głębokości 15-20 cm. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku ruszenia wegetacji i po pokosach lub wypasach.


6. MĄCZKA FOSFORYTOWA

Mączka fosforytowa są to sypkie, drobno zmielone fosforyty bez zanieczyszczeń obcych. Stosowana jest ona jako nawóz sztuczny. Po wprowadzeniu do gleby zawarty w mączce fosforytowej, nierozpuszczalny w wodzie Ca3(PO4)2 (fosforan wapnia) przechodzi pod wpływem działania kwasów w formę Ca(H2PO4)2 (superfosfat), łatwiej przyswajalną dla roślin, dlatego też stosowany jest na glebach o odczynie kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego.


7. TERMOFOSFATY

Otrzymywane przez termiczną przemianę fosforytów i apatytów (obejmującą: spiekanie z sodą, siarczanami sodu, potasu, magnezu, odfluorowanie, stapianie z krzemianami) oraz jako produkt uboczny (żużel) przy wytopie żelaza z niektórych rud bogatych w fosfor. Do najważniejszych termofosfatów należą: supertomasyna, tomasyna, termofosfat magnezowy.


8. TOMASYNA

Tomasyna, żużel Thomasa jest to pierwszy historycznie (1886) nawóz sztuczny fosforowy o składzie: 45-55% CaO, 14-16% P2O5, 12-16% tlenków żelaza, 6-8% SiO2, 5-10% tlenków manganu, 2-4% MgO, 1-2% Al2O3.Rozpuszczalność w 2-procentowym roztworze kwasu cytrynowego stanowi kryterium zawartości przyswajalnego przez rośliny P2O5 w tomasynie. Jest produktem ubocznym przy produkcji stali metodą Thomasa (supertomasyna).

1. SÓL POTASOWA
K2O - 60%

Nawóz przedsiewny pod wszystkie rośliny obojętne na chlorki. Wymaga przykrycia - wymieszania z glebą. Na glebach ciężkich, średnich i próchniczych zaleca się stosowanie późną jesienią. Na glebach lekkich wczesną wiosną. Nawóz jest przydatny prawie pod wszystkie rośliny. Wysokość dawek nawozowych zależy od wielu czynników jak: gleba i jej zasobność w potas, roślina i zaplanowany plon.


2. HORTISUL
K2O - 52%
S - 18%

Wysokoskoncentrowany, całkowicie rozpuszczalny nawóz potasowy na bazie siarczanu, niska zawartość chlorku (max. 0,5 %) sprawia, że nawóz ten nadaje się do stosowania w uprawach wrażliwych na chlor i sole. Przystosowany specjalnie do nawożenia w stanie płynnym (zasilanie w systemie nawadniania) oraz do dokarmiania dolistnego, szczególnie w uprawach warzyw, owoców, roślin ozdobnych pod osłonami.


Nawożenie w postaci płynnej: Stężenie roztworu zależy od rodzaju rośliny i stadium jej rozwoju. przy systematycznym nawożeniu płynnym w uprawach tradycyjnych Hortisul stosuje się w ilości 50-80 g/100 l H2O. Dokarmianie dolistne: 0,5-1,0%-owy roztwór (0,5-1,0 kg) na 100 l H2O. Zaleca się nawożenie we wczesnych godzinach rannych lub późnym wieczorem.


3. SIARCZAN POTASU pylisty i granulowany
K2O - 50%
S - 18%

Nawóz pod wszystkie rośliny wrażliwe na chlorki szczególnie dla roślin o dużym zapotrzebowaniu na siarkę jak rośliny krzyżowe, rzepak, czosnek, kapusta. Stosowany przede wszystkim dla podniesienia jakości upraw specjalnych oraz szklarniowych, idealny nawóz potasowy dla tytoniu silnie wrażliwego na chlorki.


4. PATENTKALI GRANULOWANY
K2O - 30%
MgO - 10 %
S - 17%

Przydatny do nawożenia roślin wrażliwych na chlorki: ziemniaki, słonecznik, sady, warzywa, winorośl, chmiel itp. na gleby ubogie w magnez. Magnez pochodzi z naturalnego kizerytu w 100% przyswajalny przez rośliny, siarka podobnie przyswajalna jak magnez. Nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.


5. KORN - KALI ( KAMEX )
K2O - 40%
MgO - 6%
Na - 3%
S - 4%

Nawóz przedsiewny, potas w formie chlorkowej przydatny do nawożenia prawie wszystkich roślin (oprócz wrażliwych na chlor) w uprawie polowej i użytków zielonych. Zawartość Mg i S czyni ten nawóz przydatnym do zasilania roślin reagujących na brak tych składników.


6. MAGNESIA - KAINIT
K2O - 11%
MgO - 5%
Na - 20%
S - 4%

Granulowany nawóz przedsiewny z dużą zawartością sodu i magnezu pod wszystkie rośliny stosowany pod rośliny pastewne i na użytki zielone, na gleby ubogie w Mg. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie, stosowany może być we wszystkich uprawach i na wszystkich rodzajach gleby, jednocześnie pokrywa zapotrzebowanie roślin na potas i magnez, a poza tym ma istotny wkład w zaopatrzenie roślin w siarkę, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku uprawy rzepaku, zawartość sodu jest również korzystna dla uprawy buraków cukrowych.

1. KIZERYT PYLISTY
MgO - 27%
S - 22%


Naturalny nawóz wydobywany metodą górniczą, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie niszczący wapnia. Dzięki długotrwałemu działaniu, jest idealny do nawożenia w systemie melioracyjnym i do eliminowania niedoboru magnezu i siarki. Szczególnie duże wymagania pod względem zapotrzebowania na siarkę wykazuje: rzepak, gorczyca, rośliny motylkowe, kukurydza i niektóre warzywa np: czosnek, burak ćwikłowy, cebula, por, warzywa kapustne.2. KIZERYT GRANULOWANY
MgO - 25%
S - 20%

Nawóz przedsiewny pod wszystkie rośliny i na wszystkie gleby ubogie w magnez, pod rośliny o dużych potrzebach siarki. Szczególnie przydatny do nawożenia glebowego np. kukurydzy. Dzięki długotrwałemu działaniu, jest idealny do nawożenia w systemie melioracyjnym i do eliminowania niedoboru magnezu i siarki.3. BITTERSALZ (SÓL GORZKA)
MgO - 16%
S - 13%

Szybko działający nawóz magnezowo-siarkowy do dokarmiania dolistnego. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie, dzięki czemu doskonale nadaje się do oprysków dolistnych, oraz do zasilania w systemach nawadniających (nawożenie płynne). Można go łączyć z większością stosowanych środków ochrony roślin, przy zachowaniu zalecanego stężenia roztworu. Jest doskonały jako środek uzupełniający, zwłaszcza w przypadkach widocznego niedoboru magnezu i siarki na roślinach.Potasowo-Magnezowe

4. PATENTKALI GRANULOWANY
K2O - 30%
MgO - 10 %
S - 17%

Przydatny do nawożenia roślin wrażliwych na chlorki: ziemniaki, słonecznik, sady, warzywa, winorośl, chmiel itp. na gleby ubogie w magnez. Magnez pochodzi z naturalnego kizerytu w 100% przyswajalny przez rośliny, siarka podobnie przyswajalna jak magnez. Nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.5. KORN - KALI ( KAMEX )
K2O - 40%
MgO - 6%
Na - 3%
S - 4%

Nawóz przedsiewny, potas w formie chlorkowej przydatny do nawożenia prawie wszystkich roślin (oprócz wrażliwych na chlor) w uprawie polowej i użytków zielonych. Zawartość Mg i S czyni ten nawóz przydatnym do zasilania roślin reagujących na brak tych składników.6. MAGNESIA - KAINIT
K2O - 11%
MgO - 5%
Na - 20%
S - 4%

Granulowany nawóz przedsiewny z dużą zawartością sodu i magnezu pod wszystkie rośliny stosowany pod rośliny pastewne i na użytki zielone, na gleby ubogie w Mg. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie, stosowany może być we wszystkich uprawach i na wszystkich rodzajach gleby, jednocześnie pokrywa zapotrzebowanie roślin na potas i magnez, a poza tym ma istotny wkład w zaopatrzenie roślin w siarkę, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku uprawy rzepaku, zawartość sodu jest również korzystna dla uprawy buraków cukrowych.

Z badań Stacji Chemiczno - Rolniczej wynika, że ok. 60% użytków rolnych w naszym kraju, to gleby bardzo kwaśne i kwaśne, a 25% gleby lekko kwaśne. Gleby obojętne i zasadowe stanowią zaledwie 15%.

Nawozy wapniowe lub wapniowo-magnezowe przeznaczone są do odkwaszania i nawożenia kwaśnych i ubogich w magnez gleb. Aktualnie na świecie preferuje się nawozy zawierające wapń i magnez z uwagi na to, że stosowane często w nadmiarze skoncentrowane i fizjologicznie kwaśne nawozy sztuczne NPK, przy mało regularnym stosowaniu obornika, spowodowały duże zakwaszenie gleb, a w konsekwencji ich degradację. W takich przypadkach nie wystarcza już wyłącznie stosowanie typowych nawozów wapniowych lecz niezbędnym staje się stosowanie nawozów wapniowo-magnezowych. Ponadto nawóz ten zwiększa plony, poprawia cechy jakościowe roślin, zwiększa odporność roślin na wymarzanie, wnosi do gleby mikroelementy regulujące najważniejsze funkcje w roślinie, przeciwdziała degradacji gleby.

W zależności od pochodzenia i sposobu otrzymywania wyróżnia się dwa rodzaje nawozów wapniowych:

  • z produkcji podstawowej, powstają w wyniku przerobu skał wapiennych.
  • z pozysku, którego źródłem pochodzenia nawozów są przemysłowe odpady lub produkty uboczne i kreda jeziorna.

 

Wyróżniamy również dwa rodzaje nawozów wapniowo-magnezowych:

  • tlenkowe, otrzymywane w wyniku prażenia, mielenia i odsiewania skał wapniowo-magnezowych,
  • węglanowe, które powstają po zmieleniu (osiewaniu) lub mieszaniu skał wapniowo-magnezowych z wapniowymi lub tlenkami wapnia.

Szacuje się, że rocznie z gleby na powierzchni 1ha ubywa ok. 140 kg CaO. Straty te są częściowo równoważone poprzez wapnowanie, stosowanie obornika, resztki pożniwne. Jeśli nie wykonujemy zabiegu wapnowania, odczyn gleby pogarsza się.
Znaczne zubożenie gleby w wapń powoduje także stosowanie nawozów azotowych fizjologicznie kwaśnych. Ocenia się, że aby zobojętnieć 100 kg siarczanu amonu - potrzeba 110 kg CaCO3, 100 kg mocznika - 82 kg CaCO3, 100 kg saletry amonowej - 61 kg CaCO3.

1. POLIFOSKA 6
N – 6%
P2O5 – 20%
K2O – 30%

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę 6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, na glebach zasobnych. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Nawóz można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.
Nawóz przedsiewny i pogłówny do nawożenia roślin uprawnych na glebach ubogich w potas, preferencje dla ozimin w stanowiskach ubogich w azot.


2. POLIFOSKA 8
N – 8%
P2O5 – 24%
K2O – 24%

Nawóz przedsiewny i pogłówny do nawożenia roślin uprawnych. Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Azot (8%) w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny pomaga w dobrym ukorzenieniu roślin, prawidłowym rozwoju od okresu powschodowego, oraz zwiększa ich mrozoodporność. Polifoskę 8 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.


3. CROPCARE

3a. CropCare 10-10-20 (Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Se)
Podstawowa formulacja do nawożenia przedsiewnego upraw ogrodniczych, zawierająca komplet mikroskładników w ilościach pokrywających wymagania roślin ogrodniczych, lub jako nawóz do przygotowywania podłoży organicznych w uprawach pod osłonami i dla upraw doniczkowych. Nawóz zawiera selen (źródło www.kemira-growhow.com).

3b. CropCare 8-12-23 (Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Se)
Podobnie jak CropCare 10, formulacja do nawożenia przedsiewnego upraw ogrodniczych, zawierająca komplet mikroskładników w ilościach pokrywających wymagania roślin ogrodniczych. Formulacja przydatna do nawożenia gleb wymagających zwiększonych dawek fosforu i potasu. Nawóz zawiera selen (źródło www.kemira-growhow.com).

3c. CropCare 5-14-28 (Mg, S, Ca, B, Cu, Zn)
Formulacja o niskiej zawartości azotu, przydatna do nawożenia przedsiewnego na glebach organicznych, torfowych, wymagających dużych dawek potasu. CropCare 5 sprawdza się również w nawożeniu jesiennym niektórych wieloletnich upraw ogrodniczych (np. truskawki, maliny). Przy nawożeniu przedsiewnym dawkę azotu można uzupełnić pojedynczymi nawozami azotowymi (saletrzak) (źródło www.kemira-growhow.com).

3d. CropCare 14-7-18 (Mg, Ca, S, B, Cu)
Formulacja o bardzo szerokim zastosowaniu w uprawach ogrodniczych. Sprawdza się w nawożeniu przedsiewnym upraw warzywniczych, jak i w nawożeniu pogłównym upraw warzywniczych i sadowniczych. Przy nawożeniu przedsiewnym CropCare 14 należy zwrócić uwagę na zasobność gleby w potas. Jeśli gleba jest uboga w ten składnik to nawożenie CropCare 14 może być niewystarczające. Na glebach ubogich w potas przy uprawie roślin niewrażliwych na chlor można połączyć nawożenie CropCare 14 z solą potasową, stosowaną jesienią lub wczesną wiosną (źródło www.kemira-growhow.com).

3e. CropCare 13-0-13 (Mg, S, Ca, B, Cu, Zn)
Formulacja opracowana pod kątem nawożenia pogłównego roślin warzywnych. Dzięki nawożeniu azotem wraz z potasem oraz siarką i niektórymi mikroskładnikami, zwiększa się wykorzystanie dostarczonego azotu, nadmiary azotu nie odkładają się w roślinie w formie szkodliwych azotanów i azotynów. Formulacja szczególnie przydatna do nawożenia pogłównego roślin kapustnych oraz marchwi (źródło www.kemira-growhow.com).

3f. CropCare 15-5-20 (Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Se)
Formulacja przeznaczona głównie do nawożenia przedsiewnego upraw warzywnych na glebach o wysokiej zawartości fosforu. Posiada komplet mikroskładników w ilościach pokrywających zapotrzebowanie roślin ogrodniczych. Nawóz zawiera selen. CropCare 21-6-11 (Mg, S, Ca, B, Cu, Zn) Formulacja przeznaczona przede wszystkim do nawożenia pogłównego roślin warzywnych i sadowniczych. Dostarcza głównie azot. Pozostałe makro- i mikroskładniki, dostarczone razem z azotem, wpływają na dobre jego wykorzystanie w roślinie, co przeciwdziała odkładaniu się azotanów i azotynów w tkankach roślinnych (źródło www.kemira-growhow.com).


4. AMOFOSKA
N – 3%
P2O5 – 10%
K2O – 28%
Mg – 2%
B – 0,1%

Przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu boru - buraki, ziemniaki, strączkowe, motylkowe, warzywa i sady.


5. KEMIRA BETA
N – 13,6%
P2O5 – 8%
K2O – 14%
Mg – 1,7%
Bor (B2O3) - 0,16%

Najczęściej stosowany do nawożenia buraków cukrowych, pastewnych i ćwikłowych uprawnianych na wszystkich glebach. Jest nawozem zawierającym komplet składników pokarmowych najbardziej potrzebnych burakom cukrowym. Polecany jest na gleby o średniej zawartości fosforu (P) i potasu (K).


6. FOSFORAN AMONU
N – 12%
P2O5 – 52%

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany przeznaczony do przedsiewnego nawożenia gleb o zróżnicowanym zapotrzebowaniu roślin na składniki pokarmowe. Zalecana do nawożenia zbóż ozimych i jarych, rzepaku, strączkowych, okopowych, użytków zielonych.

 
diclofenac canada prescription what does citalopram pills look like seroflo usa cvs prices paxil without food pregnancy after taking accutane overnight pharmacy order deltasone cod buy cafergot without rx order diamox overnight buy erexin-v boots pharmacy how long does cytotec take to work for induction what is bupropion generic for trazodone 100 mg street price is zanaflex better than valium indian trandate discount no prescription coumadin sale cheapest imitrex to buy pharmacy has best price grifulvin v ampicillin side effects uk what is antabuse pills used for toprol xl equivalent dose purchase adalat mg quetiapine 100 mg seroquel liquid amaryl review cialis online cheapest is aspirin better than tylenol for pain is the yasmin pill available in the uk cialis soft over the counter nizoral order by phone buy viagra super active boots combivent is a combination of what two drugs tapering off prednisone in dogs prometrium over counter uk viagra sample free canada where can i buy live yeast in london rhinocort canadian pharmacy long term side effects of micronase ultra low dose aristocort pain meds for dogs after surgery recommended dose of trazodone for sleep carafate pills online in the usa cialis jelly uk boots gabapentin withdrawal uk valtrex 500 mg cost zaditor from canada cipro generic 2013 drugs online pharmacy birth control no prescription when will alli diet pills be available again vasodilan online order american express credit card login uk effexor xr withdrawal symptoms how long us online pharmacy no prescription malegra fxt tretinoin cream over the counter uk non persciption brand levitra most common side effects of toprol xl generic name for lopressor brand levitra best online non prescription pharmacy speman phone orders pfizer viagra discount card cheap where to get vantin pct buy tetracycline online mexico no prescription mail order amitriptyline online piracetam powder bulk altace user reviews buy danazol astrailia obagi tretinoin 0.025 uk what strengths does bystolic come in isoniazid with american express prezzi cialis originale in farmacia omnicef buy on line flagyl generic form side effects altace weight gain desi tashan star plus pratigya proscar drugs 5mg metformin 10 mg cost recommended iv dose for haldol clomid clomiphene citrate calan mg tablet buy premarin with visa z pack antibiotic recall how to take nolvadex mg buy liposafe singapore active sale super cialis online pill diflucan suppliers overseas lisinopril complications diabetes paxil side effects after long term use buy online epivir-hbv generic exelon corp stock price history correct dose of zantac for infants buy brand altace synthroid 100 mcg dose purchase cheap erythromycin online pharmacy aceon shortage 2012 cheap generic airmail what does arimidex cost amantadine used fatigue robaxin 750 mg get you high liquid cafergot review do you need viagra prescription meloxicam for cats warning amitriptyline best online non prescription pharmacy bentyl without prescriptions diclofenac gel shortage 2012 viagra lawsuit settlements best place to buy live crawfish in austin best place to buy acivir pills medication advair diskus inhaler sertraline hcl high blood pressure order retin a online no prescription cephalexin australia provera online in usa side effects of fucidin ointment nitroglycerin pharmacies cheap fda approved plavix what does lisinopril do for high blood pressure free coupon for sumycin cheap terramycin uk side effects of sibutramine apcalis sx oral jelly discount canadian pharmacy decadron drug market order trental get viagra sample best place to order lozol in us chloromycetin prices cvs cheapest generic zithromax order fertomid cheap valtrex dose for shingles purchase chloramphenicol in us caverta usage propranolol reviews for anxiety order generic cialis online no prescription buying viagra online risks to buy haldol what is etodolac 400 mg tablets micardis capsules are alli permethrin spray for furniture advair diskus 250 50 cost generic for differin lotion acivir canada pharmacy cheap triamterene 40 mg levitra buy online no prescription accutane sales history how much does singulair cost at cvs generic vermox for sale on line cleocin medication treats domperidone dosage for inducing lactation what is the dosage for tetracycline for acne kamagra gold in croatia para que se usa el aricept viramune to buy in england side effects of ayurslim capsules ventolin inhaler sale uk cheapest where to buy alli pills starter pack buying omnicef for dogs fucidin no prescription reviews gasex medication side effects accutane side effects eyesight use trandate coupon online 10 day weather forecast leeds nitrofurantoin capsules during pregnancy where is bystolic metabolized effexor xr generic canada antidepressant discount tamoxifen viagra para mujer en ecuador generic lipitor cost walmart chlamydia trachomatis structure lamisil in spain female viagra tablets us online order lamisil spray zyprexa 10 mg vial valtrex birth control online uk chloroquine ships from india endep wanted online review order levlen pills how much dramamine to take to get high what does colchicine target in cells where to buy endep in canada safely can we trust levitra super active online doxycycline pills chlamydia can you buy serpina over the counter in germany amaryllis seeds for sale order orlistat online no prescription with a mastercard where to get glucophage anacin 10 mg fosamax generic wikipedia drugs how to get glycomet drug american lozol do i need a prescription for urispas how do over-the-counter analgesics like aspirin work forum membership needed buy flonase online generic rosuvastatin in canada glyset costco bystolic price comparison canada pet meds free shipping buy trazodone paypal clomiphene citrate dosage men good cheap drugstore powder foundation toradol pills canada cipro online clomid where can i find alli diet pills buy claritin in bulk ventolin hfa prescribing info can you buy tinidazole online l-tryptophan next day cheapest avodart paypal atrovent for men sale in uk levlen low dose birth control para que sirve la crema fucidin discount code for propranolol order trial erection packs 2 online canada what does ginseng root extract do what is the side effects of the drug buspar viagra tablet for sale menosan order by phone bactrim 400 80 mg tablet weight loss injections side effects order levitra leading kamagra jelly wholesale sildenafil safe place order apcalis sx why has propranolol been discontinued mentat canada head office pharmaceutical press ultra low dose venlor what does cialis cost per pill express pharmacy co uk isoniazid dosage for children synthroid generic levothyroxine better online pharmacy uk xeloda where to get hoodia in malaysia finpecia (generic propecia) how many illegal drugs come from mexico how long to take crestor noroxin tablets 150 mg buy online chloroquine generic myambutol usa pharmacy is generic zocor available in usa where to buy cheap generic zocor where to buy tamoxifen bodybuilding tinidazole for sale australia cheap zyprexa 5mg generic uk paypal colchicine flagyl er generic equivalent generic caverta silver herbal slimming tablets metronidazole gel buy diflucan generic viagra 100mg directions mail-order colospa tadalis sx generic buy kamagra oral jelly thailand grifulvin v for men in usa cefadroxil supplier in uk endep 25 reviews buy generic viagra united states nitrofurantoin in usa buy advair diskus online mexico no prescription baclofen 10 mg tabletki low cost kamagra oral jelly www.cheap difllucan erfahrungsbericht kamagra oral jelly forum what class of drugs is benadryl nexium patent expiration in canada malegra fxt online legally purim discount voucher thuoc roxithromycin tablets 150mg levitra stores lipothin discount apo-amoxicillin 500mg side effects united kingdom online pharmacies pharmaceutical companies lortab 7.5 high your pharmacy online customer care@365wellst.com imitrex looking for cephalexin to buy in australia where can you buy zithromax where can i get forzest pills buying cialis jelly for dogs viagra cobra nizoral boots pharmacy donde puedo comprar synthroid discount leukeran buspar drugs for sale where to buy zyrtec d online cheap comprar suhagra pela internet torsemide tablets us online can trazodone hydrochloride 100 mg get you high lisinopril medication high blood pressure comprar valtrex en argentina alavert online coupon code citalopram medicine side effects buy xeloda 15mg online lipothin pill shortage fexofenadine hydrochloride 180 mg exhibits equivalent efficacy where do i trazodone in india kamagra soft online cheap where can i get topamax cefixime suppositories buy daily dose cialis blood pressure canadian pharmacy tadalis sx buy ceftin Purchase abilify 50 mg taking clomid donde conseguir cialis tofranil como usar where to buy atarax medicine acne medicine good accutane buy cyklokapron pills generic epivir-hbv usa pharmacy buy online brand advair diskus generic non prescription revatio pharmacy online drug store viagra adverse side effects of pravachol order kamagra oral jelly tablets dose paroxetine cause weight gain order propecia in cialis no prescription needed viagra cialis online canada ceftin from india metformin 500mg er tab sunp citalopram reviews for depression sumycin online sales my canadian writing lab how much does an accutane prescription cost delivery buy antivert discount accutane on line kamagra bulk buy uk betnovate where can i buy it what is proscar 5 mg used for flagyl er usa cvs prices to buy avalide in uk buy metronidazole 500 mg online cheap clomid 200mg how to get minipress drug is premarin sold over the counter us pharmacy online kytril order lamisil tablets online 250mg what is a low dose of celexa is viagra safe to use daily duricef cefadroxil side effects united pharmacies uk finpecia maxalt tablets uk buy snovitra super power tablets online piroxicam capsules 10mg recreational trimix doxazosin 4 mg tablet clomid comprare atacand 16 mg fiyat buy cyklokapron atorvastatin at walmart cipro dosage for strep throat best over the counter viagra substitute generic claritin costco us pharmacies online that sell luvox viramune cheap uk without a script aceon online buy imitrex bulk prednisone dosage for dogs doses promethazine over the counter usa buy revatio online no prescription usa buy cafergot online buy premarin without a prescription what are the symptoms of gonorrhea and chlamydia in men citrato de sildenafila para que serve can i import clomid to uk what is testosterone replacement therapy for men zoloft shopping on line importing drugs from canada illegal how to order viagra professional ringworm prescription oral medication how much is prescription viagra how old can you be to buy viagra to buy antivert drinking on zoloft side effects where to buy domperidone for breastfeeding buy asacol in uk staxyn review nexium tablets what are they used for alesse generic names ou acheter hoodia gordonii a paris finax comprare periactin tablet sale cialis daily use online pharmacy prescription generic differin tablets online prograf 5mg tablets buy tetracycline no prescription delivery which uk site to buy pyridium yasmin birth control pills online over the counter antibiotics for uti in dogs buy cialis sublingual without rx oral viagra jelly tinidazole pharmacy coupons is crestor better than vytorin buy rumalaya australia nexium 40 mg enterik kapli 14 pellet tablet order virgra form canada without a prescription can you only get roxithromycin on prescription buy astelin cheap canadian pharmacy buy plavix for daily use prandin order online diovan next day delivery liquid promethazine for sale hyzaar without a prescription from canada buy rogaine 5 no prescription z pack uses photos can you only get tulasi on prescription generic for cozaar 100mg buy biaxin overseas acheter kamagra forum florida brand cialis pharmacy direct nz contact discount code for cytoxan does evista come in generic form lov cost avodart can i take 2 lortab 5/500 cost of trazodone per pill where can i buy hoodia gordonii in australia septilin online uk geriforte order by phone lasuna benefits buy abana in india online order emsam online can you buy viagra over the counter in hong kong buy fosamax in singapore cheap canadian dostinex no prescription mycelex-g online cheap decadron canada prescription zoloft prescription coupons the express scripts pharmacy in st. louis viamedic model cardizem cd price what is the empirical formula for nitroglycerin us pharmacy online biaxin lioresal perth australia what kind of medication is trazodone how to purchase advair diskus buy actos uk generic prescription generic avapro in dosage side effects buy prinivil tablets coreg mail order clomid clearblue fertility monitor acheter pas cher dipyridamole non prescription nimotop pharmacy aristocort in italia indocin fast canada calcium carbonate where to get what is nexium esomeprazole 40 mg voltaren emulgel shoppers drug mart buy mentat ds syrup pills buy cheap exelon using pay pal ginseng tablets obagi tretinoin cream 0.1 20 gm diflucan one time dose for yeast infection bactrim user reviews for acne pharmacy has best price probalan cialis sales rayh health care diflucan 100 mg yeast infection pletal precio mexico us online pharmacy no prescription diarex fast motilium delivery canadian pharmacy erection packs 18 how to get rid of bactrim rash safe canadian online pharmacies buy voltaren online with mastercard side effects of finasteride proscar propecia interaction between methotrexate and folic acid brand levitra uk next day delivery generic propranolol 20mg rhinocort side effects weight gain where to buy primatene mist in canada decadron dose pack dosing allopurinol over the counter prescription voltaren tab ec 50mg buying benzaclin online cipro medication com where to buy decadron online can you get high off metformin better than combivent ampicillin buy online australia lotrisone overnight pharmacy zantac order canada tenormin 40 mg pharmacy bystolic over the couter bactroban mupirocin over the counter no prescription diabetes cheap actos buy nimotop boots side effects of keppra in toddlers clomid purchase in canada no prescription order augmentin cheap prometrium 100mg buy altace pills online generic viagra sales pharmacy cialis next day air viagra brand positioning cialis 20mg preise apotheke is femara better than tamoxifen voltaren limited india buy fincar in australia farmacia genericos comprar cialis generico online tadalafil precio buy zyloprim paypal accepted cheap tricor mg depo medrol 80 mg injection how to get cefixime drug post cycle therapy anacin which works best cialis viagra or levitra overseas pharmacy no prescription grifulvin v order pulmicort overnight viagra alternative pills where can i order indocin what does amitriptyline do cost of alligator tags in florida femara precio mexico order doxycycline without prescription floxin dose for uti where to buy vasotec ointment requip cost comparison singulair overnight delivery cash how to take actonel monthly buy discount generic cialis periactin without prescription pills betnovate cost canadian arimidex generic costco how much does erythromycin cost buy fluoxetine online reviews claritin over the counter side effects maxalt mlt 5 mg side effects order abilify online cefixime pharmacy order erectalis tadacip 20 cipla oral prednisolone pregnancy comprar bentyl original en madrid how to order amitriptyline online can you buy abortion pill online bupropion reviews and dosage levitra for sale uk how to take isoniazid can drink alcohol zithromax flagyl er without script best generic premarin review what is indocin pills used for ordering synthroid canada ajanta purchase tamoxifen in the uk now generic proscar results ordering cialis soft tabs 100mg tetracycline shortage in canada propecia side effects go away cialis side effects hives eczema treatment betnovate buy shuddha guggulu new zealand online online female viagra purchase long term side effects of shuddha guggulu where to buy doxycycline for pets- jacksonville fl splitting cymbalta capsules buy ventolin capsules micronase tablets on line to buy bentyl online pay paypal we are young song can you buy viagra super active in ireland pain meds for dogs otc benadryl dose 2 year old buy pamelor cheap amsterdam pharmacy tijuana prograf canadian pharmacy vasotec without prescription canada can i make singulair can you buy retino-a cream 0,05 online purchase anafranil 75 mg stopping wellbutrin side effects low cost evecare terramycin capsules uses price of levoxyl without insurance genuine lotensin 100mg cymbalta from australia periactin store next day american express platinum uk login what is ponstel s used for is tetracycline available in canada nootropil limited india how much does walgreens pay nurse practitioners order abilify no prescription clonidine canada no prescription tetracycline echeck tretinoin 0,05 costco what is bupropion sr 100mg mentax order by phone cheap advair diskus fluticasone salmeterol can we trust motrin online calan precio mexico prescription viagra cialis buy micardis with no script Purchase strattera 10mg what is the best viagra to use kamagra fxt pas cher online generic nolvadex baclofen medicine children crestor sales china chloroquine plus proguanil price singulair for daily use canada sale tadacip online tadalafil antivert tablet sale biaxin canada drug store generic malegra dxt switzerland ceftin drug in mexico pharmacy vermox without rx russian pharmacy brighton beach brooklyn buy suhagra online no prescription uk what are the side effects of lexapro 10 mg safe tofranil buy artane barato ondansetron hcl 8 mg tablet during pregnancy cheap generic viagra online uk side effects of claritin in children retin-a 0,025 online forum can you buy aldactone online prescription tenormin suppliers overseas online forum buy benadryl prescription robaxin tablets for dogs schistosomiasis praziquantel side effects suprax dosage for adults long no alcohol flagyl tadapox cost canadian travel insurance compare voveran coupons lamictal to buy from europe where is the cheapest place to buy zoloft forzest cost comparison phenergan from boots comprar zyban pela internet want to buy cialis overseas pharmacy no prescription brand advair diskus what is nosipren prednisona pan american lithium corporation metformin generic for generic form of zofran is paxil better than zoloft desi tashan veera crestor australian patent expiry vente de diclofenac gel au quebec brand zofran buy hyzaar forte tab block canadian pharmacy spam where to buy mebendazole or albendazole lanoxin online revia online overnight shipping is it illegal to order generic micronase anticipated cost generic lipitor where to buy voltaren online india erexin noprescrition needed canada online pharmacy buy generic synthroid without prescription dutas with no rx what birth control pill is similar to yasmin florida decadron didronel medication side effects percocet abuse side effects where to buy prednisone without a perscription in the us neurontin weight gain side effects how to use alli meclizine mg buy customer reviews on alli diet pill generic minocycline in usa lamisil uk next day delivery can you buy nolvadex online zovirax 100mg buy what is esomeprazole magnesium trihydrate tablet buy doxazosin tablets online what is the medication hydrochlorothiazide for what is arimidex fda approved viagra abana generic wikipedia drugs the online drugstore duphalac viagras cena cost comparison buy silagra order kamagra online australia price of himalaya septilin where can i get viagra online uk where can i purchase brand cialis menosan to buy in england motilium m medicine detrol la discount coupon meloxicam generic mobic fast mircette deleviery does celebrex cause you to gain weight hydrochlorothiazide cheap buy diclofenac mg online ventolin overnight shipping cheap buy liv 52 pills cialis soft without a script what does minocycline do Purchase cipro 500 mg online