05-Kiszonka-z-kolb1.jpg

Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie:Wiadomość HTML?


katalog stron

1. MOCZNIK NAWOZOWY
Nawóz o działaniu wolnym i trwałym
N - 46%

Nawóz granulowany uniwersalny, może być stosowany przedsiewnie, pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianej i fazy rozwoju rośliny. Nadaje się do nawożenia wszystkich roślin na różnych glebach z wyjątkiem bardzo kwaśnych i silnie zasadowych.


2. SIARCZAN AMONOWY
Nawóz o działaniu wolnym i trwałym
N - 21%

Nawóz krystaliczny typowo przedsiewny. Nie ulega wypłukaniu.3. SALETRA AMONOWA
Nawóz o działaniu szybkim i trwałym
N - 34%

Dzięki zastosowaniu azotu w formie amonowej i azotanowej nadaje się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia. Przy zastosowaniu pogłównym na glebach zasadniczych zalecane jest przykrycie nawozu glebą.


4. SALETRA AMONOWA z magnezem
Nawóz o działaniu szybkim i trwałym
N - 34% z Mg0
CaO - 4%
MgO - 2%

Saletrę tą można mieszać z fosforanem amonu, polifoską, superfosfatem granulowanym, siarczanem potasu. Dzięki zastosowaniu azotu w formie amonowej i azotanowej nadaje się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia. Przy zastosowaniu pogłównym na glebach zasadniczych zalecane jest przykrycie nawozu glebą.


5. SALETRA POTASOWA
Nawóz o działaniu szybkim
N - 13,7%
K2O - 46,0%

Bezchlorkowy nawóz potasowy, zalecany pod rośliny wrażliwe na chlor np. tytoń. Zalecany w ogrodnictwie szklarniowym pod osłonami oraz w formie roztworu wodnego w uprawach hydroponicznych.


6. SALETRA AMONOWO-WAPNIOWA
Nawóz o działaniu szybkim
N - 27,0%
CaO - 7,0%
Mg - 4,0%

Nawóz granulowany ogólnego stosowania przydatny szczególnie na gleby ubogie w Ca i Mg. Saletra Amonowa jest produktem uniwersalnym, nadającym się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny.
Zawiera połowę azotu w formie amonowej drugą połowę w formie saletrzanej. Łączy więc w sobie właściwości zarówno soli amonowych jak i saletr. Przy stosowaniu pogłównym na glebach zasadowych pożądane jest przykrycie nawozu glebą w celu uniknięcia straty azotu.


7. SALETRA TROPI-COTE
Nawóz o działaniu szybkim
N - 15,5%
Ca - 19,3%

Saletra wapniowa ogrodnicza dostarcza azot w formie saletrzanowej najłatwiej pobieranej przez rośliny.


8. SALETRZAK GRANULOWANY
Nawóz o działaniu szybkim
N - 27,5%
CaO - 8,0%

Nawóz do stosowania przedsiewnego i pogłównego. Przy pogłównym stosowaniu wymieszać z glebą aby uniknąć strat azotu. Saletrzak dolomitowy nadaje się na wszystkie gleby zwłaszcza kwaśne i ubogie w magnez. Nawóz o działaniu szybkimN - 27,5%CaO - 8,0% Nawóz do stosowania przedsiewnego i pogłównego. Przy pogłównym stosowaniu wymieszać z glebą aby uniknąć strat azotu. Saletrzak dolomitowy nadaje się na wszystkie gleby zwłaszcza kwaśne i ubogie w magnez.


9. SALETRZAK DOLOMITOWY
N – 27%
CaO - 6%
MgO - 4 %

Jest nawozem azotowym uniwersalnym, będącym granulowaną mieszaniną azotanu amonowego z drobno zmielonym dolomitem. Zawiera on połowę azotu w formie amonowej ( N-NH4+) i drugą połowę w formie saletrzanej ( N-NO3-).
Ze względu na obecność wypełniacza dolomitowego, saletrzak zawiera wapń i magnez. Saletrzak ma właściwości zbliżone do saletry amonowej, może więc być używany zarówno przedsiewnie jak też do zasilania roślin w czasie ich wzrostu. Saletrzak zawiera środki antyzbrylające.


10. SALETRZAK DOLOMITOWY Z BOREM
N – 27%
CaO - 6 %
MgO - 4%
B - 0,2 %

Saletrzak z borem może być stosowany przedsiewnie oraz w okresie wzrostu roślin, przy czym wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą dla uniknięcia strat uwalniającego się amoniaku. Jest nawozem azotowym będącym granulowaną mieszaniną azotanu amonowego z drobno zmielonym dolomitem i kwasem borowym.
Obecność mączki dolomitowej zmniejsza naturalną kwaśność azotanu amonowego. Bor jest niezbędny do wzrostu i rozwoju dużej grupy roślin wymagających zaopatrzenia w ten składnik, gdyż bierze on udział w ich gospodarce węglowodanowej. Należą do nich szczególnie buraki cukrowe i pastewne. Brak w glebie tego mikroelementu powoduje zgorzel liści sercowych buraków. Stosując saletrzak dolomitowy z borem możemy skutecznie zapobiegać tej groźnej chorobie. Saletrzak zawiera środki antyzbrylające.


11. SALETRZAK DOLOMITOWY Z BOREM I SODEM
N – 27%
CaO - 5%
MgO - 2%
Na2O - 3%
B - 0,2 %

N – 27%CaO - 5%MgO - 2%NaO - 3%B - 0,2 %

Jest mieszaniną saletry amonowej z azotanem sodu, drobno zmielonym dolomitem i kwasem borowym. Zawiera składniki nawozowe: azot, wapń, magnez, sód i bor. Połowa azotu w tym nawozie znajduje się w formie amonowej, druga połowa w postaci azotanowej. Nadaje się na wszystkie gleby i pod wszystkie rośliny uprawne wykazujące duże zapotrzebowanie na sód i bor. Należą do nich szczególnie: buraki cukrowe, pastewne i ćwikłowe, u których nawożenie sodem i borem wpływa korzystnie na wzrost plonu i zawartość cukru.
Duże zapotrzebowanie na nawożenie sodem wykazują takie rośliny jak: rzepak, groch, seler, kapusta głowiasta, pszenica, a także użytki zielone. Saletrzak z sodem i borem jest nawozem przeznaczonym do stosowania przedsiewnego i pogłównego. Na glebach zasadowych, przy stosowaniu pogłównym, wskazane jest wymieszanie go z glebą.


12. SALETRZAK DOLOMITOWY Z SODEM
N - 27%
CaO - 5%
MgO - 2%
Na2O - 3%

N - 27%CaO - 5%MgO - 2%NaO - 3%

Saletrzak dolomitowy z sodem może być stosowany na wszystkie gleby, zwłaszcza kwaśne i ubogie w magnez. Można nim nawozić wszystkie rośliny uprawne, a szczególnie rośliny mające duże wymagania w stosunku do sodu.
Szczególnie nadaje się do nawożenia buraków cukrowych, pastewnych i ćwikłowych, użytków zielonych, roślin pastewnych uprawianych na zieloną masę i kiszonkę, a także do nawożenia ziemniaków, rzepaku, kukurydzy, zbóż ozimych i jarych. Saletrzak dolomitowy z sodem może być stosowany tak przedsiewnie, jak również do zasilania roślin w czasie ich wzrostu. Przy stosowaniu pogłównym wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą.

1. SUPERFOSFAT PROSTY GRANULOWANY
P2O5 - 20%
CaO - 30%
S – 12%

Zalecany pod uprawę zbóż jarych, ozimych i roślin okopowych zawiera makro i mikroelementy dodatkowo dostarcza glebie wapń i siarkę. Superfosfat przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkie gleby, niezależnie od właściwości gleby. Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: bor (14 ppm.), miedź (15 ppm), mangan (26 ppm), cynk (120ppm). Granulowana postać nawozu umożliwia dokładny jego rozsiew na polu. Wszystkie składniki pokarmowe są łatwo przyswajalne dla roślin.
Jest to typowy nawóz przedsiewny. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany w głąb przez wody opadowe. Można go mieszać w dowolnym czasie z wszystkimi nawozami potasowymi, a na krótko przed rozsiewem z saletrą amonową, saletrzakiem i salmagiem.


2. SUPERFOSFAT POTRÓJNY GRANULOWANY
P2O5 - 46%

Superfosfaty są nawozami łatwo rozpuszczalnymi dzięki czemu stanowią dostępne składników pokarmowych dla roślin. Nadają się głównie do stosowania przed siewem (sadzeniem) roślin uprawnych. Przydatne są do stosowania na wszystkich typach gleb. Granulacja nawozu ogranicza powstawanie w glebie, trudno dostępnych dla roślin, fosforanów glinowych i żelazowych. Umożliwia to stosowanie nawozu na gleby o różnym odczynie, w tym również kwaśnym, o pH poniżej 5,0 i zasadowym.


3. SUPREFOSFAT POTRÓJNY BOROWANY
P2O5 - 44%
B – 0,5%

Nadają się głównie do stosowania przed siewem (sadzeniem) roślin uprawnych. Przydatne są do stosowania na wszystkich typach gleb zwłaszcza na gleby o niskiej zawartości boru. Granulacja nawozu ogranicza powstawanie w glebie, trudno dostępnych dla roślin, fosforanów glinowych i żelazowych. Umożliwia to stosowanie nawozu na gleby o różnym odczynie, w tym również kwaśnym, o pH poniżej 5,0 i zasadowym.


4. SUPERFOSFAT PYLISTY
P2O5 - 19%
CaO - 30%
SO3 – 10%

Szczególnie przydatny, z uwagi na formę pylistą, w wiosennym nawożeniu użytków zielonych, kiedy istotne jest aby składnik pokarmowy został przez roślinę wykorzystany w szybkim tempie. Przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkie gleby, niezależnie od ich składu chemicznego. Jest też dobrym nawozem do stosowania na użytkach zielonych, gdzie postać pylista superfosfatu daje lepsze wyniki od granulowanej. Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: bor (15ppm), miedź (16ppm), mangan (28ppm), cynk (125ppm). Wszystkie składniki pokarmowe są łatwo przyswajalne dla roślin. Jest to typowy nawóz przedsiewny. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe. Istnieje możliwość mieszania superfosfatu z solami potasowymi na krótko przed rozsiewem. W przypadku gleb o odczynie mniejszym od pH 5,0, dla zwiększenia efektywności fosforu, zalecane jest wapnowanie.


5. SUPERFOSFAT MAGNEZOWY PYLISTY
P2O5 - 15%
MgO - 5%

Superfosfat magnezowy pylisty przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na zawartość fosforu i magnezu powinien on być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w te składniki. Jest on szczególnie zalecany na użytki zielone, ponieważ magnez zawarty w tym nawozie poprawia jakość paszy z łąk i pastwisk poprzez zwiększenie w niej zawartości tego składnika. Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: bor 12 ppm, miedź 20 ppm, mangan 140 ppm i cynk 110 ppm.
Superfosfat magnezowy jest typowym nawozem przedsiewnym. Nawóz można stosować jesienią lub wiosną na gruntach ornych, a na użytkach zielonych – wczesną wiosną. Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną. W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą do głębokości 15-20 cm. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku ruszenia wegetacji i po pokosach lub wypasach.


6. MĄCZKA FOSFORYTOWA

Mączka fosforytowa są to sypkie, drobno zmielone fosforyty bez zanieczyszczeń obcych. Stosowana jest ona jako nawóz sztuczny. Po wprowadzeniu do gleby zawarty w mączce fosforytowej, nierozpuszczalny w wodzie Ca3(PO4)2 (fosforan wapnia) przechodzi pod wpływem działania kwasów w formę Ca(H2PO4)2 (superfosfat), łatwiej przyswajalną dla roślin, dlatego też stosowany jest na glebach o odczynie kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego.


7. TERMOFOSFATY

Otrzymywane przez termiczną przemianę fosforytów i apatytów (obejmującą: spiekanie z sodą, siarczanami sodu, potasu, magnezu, odfluorowanie, stapianie z krzemianami) oraz jako produkt uboczny (żużel) przy wytopie żelaza z niektórych rud bogatych w fosfor. Do najważniejszych termofosfatów należą: supertomasyna, tomasyna, termofosfat magnezowy.


8. TOMASYNA

Tomasyna, żużel Thomasa jest to pierwszy historycznie (1886) nawóz sztuczny fosforowy o składzie: 45-55% CaO, 14-16% P2O5, 12-16% tlenków żelaza, 6-8% SiO2, 5-10% tlenków manganu, 2-4% MgO, 1-2% Al2O3.Rozpuszczalność w 2-procentowym roztworze kwasu cytrynowego stanowi kryterium zawartości przyswajalnego przez rośliny P2O5 w tomasynie. Jest produktem ubocznym przy produkcji stali metodą Thomasa (supertomasyna).

1. SÓL POTASOWA
K2O - 60%

Nawóz przedsiewny pod wszystkie rośliny obojętne na chlorki. Wymaga przykrycia - wymieszania z glebą. Na glebach ciężkich, średnich i próchniczych zaleca się stosowanie późną jesienią. Na glebach lekkich wczesną wiosną. Nawóz jest przydatny prawie pod wszystkie rośliny. Wysokość dawek nawozowych zależy od wielu czynników jak: gleba i jej zasobność w potas, roślina i zaplanowany plon.


2. HORTISUL
K2O - 52%
S - 18%

Wysokoskoncentrowany, całkowicie rozpuszczalny nawóz potasowy na bazie siarczanu, niska zawartość chlorku (max. 0,5 %) sprawia, że nawóz ten nadaje się do stosowania w uprawach wrażliwych na chlor i sole. Przystosowany specjalnie do nawożenia w stanie płynnym (zasilanie w systemie nawadniania) oraz do dokarmiania dolistnego, szczególnie w uprawach warzyw, owoców, roślin ozdobnych pod osłonami.


Nawożenie w postaci płynnej: Stężenie roztworu zależy od rodzaju rośliny i stadium jej rozwoju. przy systematycznym nawożeniu płynnym w uprawach tradycyjnych Hortisul stosuje się w ilości 50-80 g/100 l H2O. Dokarmianie dolistne: 0,5-1,0%-owy roztwór (0,5-1,0 kg) na 100 l H2O. Zaleca się nawożenie we wczesnych godzinach rannych lub późnym wieczorem.


3. SIARCZAN POTASU pylisty i granulowany
K2O - 50%
S - 18%

Nawóz pod wszystkie rośliny wrażliwe na chlorki szczególnie dla roślin o dużym zapotrzebowaniu na siarkę jak rośliny krzyżowe, rzepak, czosnek, kapusta. Stosowany przede wszystkim dla podniesienia jakości upraw specjalnych oraz szklarniowych, idealny nawóz potasowy dla tytoniu silnie wrażliwego na chlorki.


4. PATENTKALI GRANULOWANY
K2O - 30%
MgO - 10 %
S - 17%

Przydatny do nawożenia roślin wrażliwych na chlorki: ziemniaki, słonecznik, sady, warzywa, winorośl, chmiel itp. na gleby ubogie w magnez. Magnez pochodzi z naturalnego kizerytu w 100% przyswajalny przez rośliny, siarka podobnie przyswajalna jak magnez. Nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.


5. KORN - KALI ( KAMEX )
K2O - 40%
MgO - 6%
Na - 3%
S - 4%

Nawóz przedsiewny, potas w formie chlorkowej przydatny do nawożenia prawie wszystkich roślin (oprócz wrażliwych na chlor) w uprawie polowej i użytków zielonych. Zawartość Mg i S czyni ten nawóz przydatnym do zasilania roślin reagujących na brak tych składników.


6. MAGNESIA - KAINIT
K2O - 11%
MgO - 5%
Na - 20%
S - 4%

Granulowany nawóz przedsiewny z dużą zawartością sodu i magnezu pod wszystkie rośliny stosowany pod rośliny pastewne i na użytki zielone, na gleby ubogie w Mg. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie, stosowany może być we wszystkich uprawach i na wszystkich rodzajach gleby, jednocześnie pokrywa zapotrzebowanie roślin na potas i magnez, a poza tym ma istotny wkład w zaopatrzenie roślin w siarkę, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku uprawy rzepaku, zawartość sodu jest również korzystna dla uprawy buraków cukrowych.

1. KIZERYT PYLISTY
MgO - 27%
S - 22%


Naturalny nawóz wydobywany metodą górniczą, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie niszczący wapnia. Dzięki długotrwałemu działaniu, jest idealny do nawożenia w systemie melioracyjnym i do eliminowania niedoboru magnezu i siarki. Szczególnie duże wymagania pod względem zapotrzebowania na siarkę wykazuje: rzepak, gorczyca, rośliny motylkowe, kukurydza i niektóre warzywa np: czosnek, burak ćwikłowy, cebula, por, warzywa kapustne.2. KIZERYT GRANULOWANY
MgO - 25%
S - 20%

Nawóz przedsiewny pod wszystkie rośliny i na wszystkie gleby ubogie w magnez, pod rośliny o dużych potrzebach siarki. Szczególnie przydatny do nawożenia glebowego np. kukurydzy. Dzięki długotrwałemu działaniu, jest idealny do nawożenia w systemie melioracyjnym i do eliminowania niedoboru magnezu i siarki.3. BITTERSALZ (SÓL GORZKA)
MgO - 16%
S - 13%

Szybko działający nawóz magnezowo-siarkowy do dokarmiania dolistnego. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie, dzięki czemu doskonale nadaje się do oprysków dolistnych, oraz do zasilania w systemach nawadniających (nawożenie płynne). Można go łączyć z większością stosowanych środków ochrony roślin, przy zachowaniu zalecanego stężenia roztworu. Jest doskonały jako środek uzupełniający, zwłaszcza w przypadkach widocznego niedoboru magnezu i siarki na roślinach.Potasowo-Magnezowe

4. PATENTKALI GRANULOWANY
K2O - 30%
MgO - 10 %
S - 17%

Przydatny do nawożenia roślin wrażliwych na chlorki: ziemniaki, słonecznik, sady, warzywa, winorośl, chmiel itp. na gleby ubogie w magnez. Magnez pochodzi z naturalnego kizerytu w 100% przyswajalny przez rośliny, siarka podobnie przyswajalna jak magnez. Nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.5. KORN - KALI ( KAMEX )
K2O - 40%
MgO - 6%
Na - 3%
S - 4%

Nawóz przedsiewny, potas w formie chlorkowej przydatny do nawożenia prawie wszystkich roślin (oprócz wrażliwych na chlor) w uprawie polowej i użytków zielonych. Zawartość Mg i S czyni ten nawóz przydatnym do zasilania roślin reagujących na brak tych składników.6. MAGNESIA - KAINIT
K2O - 11%
MgO - 5%
Na - 20%
S - 4%

Granulowany nawóz przedsiewny z dużą zawartością sodu i magnezu pod wszystkie rośliny stosowany pod rośliny pastewne i na użytki zielone, na gleby ubogie w Mg. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie, stosowany może być we wszystkich uprawach i na wszystkich rodzajach gleby, jednocześnie pokrywa zapotrzebowanie roślin na potas i magnez, a poza tym ma istotny wkład w zaopatrzenie roślin w siarkę, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku uprawy rzepaku, zawartość sodu jest również korzystna dla uprawy buraków cukrowych.

Z badań Stacji Chemiczno - Rolniczej wynika, że ok. 60% użytków rolnych w naszym kraju, to gleby bardzo kwaśne i kwaśne, a 25% gleby lekko kwaśne. Gleby obojętne i zasadowe stanowią zaledwie 15%.

Nawozy wapniowe lub wapniowo-magnezowe przeznaczone są do odkwaszania i nawożenia kwaśnych i ubogich w magnez gleb. Aktualnie na świecie preferuje się nawozy zawierające wapń i magnez z uwagi na to, że stosowane często w nadmiarze skoncentrowane i fizjologicznie kwaśne nawozy sztuczne NPK, przy mało regularnym stosowaniu obornika, spowodowały duże zakwaszenie gleb, a w konsekwencji ich degradację. W takich przypadkach nie wystarcza już wyłącznie stosowanie typowych nawozów wapniowych lecz niezbędnym staje się stosowanie nawozów wapniowo-magnezowych. Ponadto nawóz ten zwiększa plony, poprawia cechy jakościowe roślin, zwiększa odporność roślin na wymarzanie, wnosi do gleby mikroelementy regulujące najważniejsze funkcje w roślinie, przeciwdziała degradacji gleby.

W zależności od pochodzenia i sposobu otrzymywania wyróżnia się dwa rodzaje nawozów wapniowych:

  • z produkcji podstawowej, powstają w wyniku przerobu skał wapiennych.
  • z pozysku, którego źródłem pochodzenia nawozów są przemysłowe odpady lub produkty uboczne i kreda jeziorna.

 

Wyróżniamy również dwa rodzaje nawozów wapniowo-magnezowych:

  • tlenkowe, otrzymywane w wyniku prażenia, mielenia i odsiewania skał wapniowo-magnezowych,
  • węglanowe, które powstają po zmieleniu (osiewaniu) lub mieszaniu skał wapniowo-magnezowych z wapniowymi lub tlenkami wapnia.

Szacuje się, że rocznie z gleby na powierzchni 1ha ubywa ok. 140 kg CaO. Straty te są częściowo równoważone poprzez wapnowanie, stosowanie obornika, resztki pożniwne. Jeśli nie wykonujemy zabiegu wapnowania, odczyn gleby pogarsza się.
Znaczne zubożenie gleby w wapń powoduje także stosowanie nawozów azotowych fizjologicznie kwaśnych. Ocenia się, że aby zobojętnieć 100 kg siarczanu amonu - potrzeba 110 kg CaCO3, 100 kg mocznika - 82 kg CaCO3, 100 kg saletry amonowej - 61 kg CaCO3.

1. POLIFOSKA 6
N – 6%
P2O5 – 20%
K2O – 30%

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę 6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, na glebach zasobnych. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Nawóz można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.
Nawóz przedsiewny i pogłówny do nawożenia roślin uprawnych na glebach ubogich w potas, preferencje dla ozimin w stanowiskach ubogich w azot.


2. POLIFOSKA 8
N – 8%
P2O5 – 24%
K2O – 24%

Nawóz przedsiewny i pogłówny do nawożenia roślin uprawnych. Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Azot (8%) w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny pomaga w dobrym ukorzenieniu roślin, prawidłowym rozwoju od okresu powschodowego, oraz zwiększa ich mrozoodporność. Polifoskę 8 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.


3. CROPCARE

3a. CropCare 10-10-20 (Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Se)
Podstawowa formulacja do nawożenia przedsiewnego upraw ogrodniczych, zawierająca komplet mikroskładników w ilościach pokrywających wymagania roślin ogrodniczych, lub jako nawóz do przygotowywania podłoży organicznych w uprawach pod osłonami i dla upraw doniczkowych. Nawóz zawiera selen (źródło www.kemira-growhow.com).

3b. CropCare 8-12-23 (Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Se)
Podobnie jak CropCare 10, formulacja do nawożenia przedsiewnego upraw ogrodniczych, zawierająca komplet mikroskładników w ilościach pokrywających wymagania roślin ogrodniczych. Formulacja przydatna do nawożenia gleb wymagających zwiększonych dawek fosforu i potasu. Nawóz zawiera selen (źródło www.kemira-growhow.com).

3c. CropCare 5-14-28 (Mg, S, Ca, B, Cu, Zn)
Formulacja o niskiej zawartości azotu, przydatna do nawożenia przedsiewnego na glebach organicznych, torfowych, wymagających dużych dawek potasu. CropCare 5 sprawdza się również w nawożeniu jesiennym niektórych wieloletnich upraw ogrodniczych (np. truskawki, maliny). Przy nawożeniu przedsiewnym dawkę azotu można uzupełnić pojedynczymi nawozami azotowymi (saletrzak) (źródło www.kemira-growhow.com).

3d. CropCare 14-7-18 (Mg, Ca, S, B, Cu)
Formulacja o bardzo szerokim zastosowaniu w uprawach ogrodniczych. Sprawdza się w nawożeniu przedsiewnym upraw warzywniczych, jak i w nawożeniu pogłównym upraw warzywniczych i sadowniczych. Przy nawożeniu przedsiewnym CropCare 14 należy zwrócić uwagę na zasobność gleby w potas. Jeśli gleba jest uboga w ten składnik to nawożenie CropCare 14 może być niewystarczające. Na glebach ubogich w potas przy uprawie roślin niewrażliwych na chlor można połączyć nawożenie CropCare 14 z solą potasową, stosowaną jesienią lub wczesną wiosną (źródło www.kemira-growhow.com).

3e. CropCare 13-0-13 (Mg, S, Ca, B, Cu, Zn)
Formulacja opracowana pod kątem nawożenia pogłównego roślin warzywnych. Dzięki nawożeniu azotem wraz z potasem oraz siarką i niektórymi mikroskładnikami, zwiększa się wykorzystanie dostarczonego azotu, nadmiary azotu nie odkładają się w roślinie w formie szkodliwych azotanów i azotynów. Formulacja szczególnie przydatna do nawożenia pogłównego roślin kapustnych oraz marchwi (źródło www.kemira-growhow.com).

3f. CropCare 15-5-20 (Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Se)
Formulacja przeznaczona głównie do nawożenia przedsiewnego upraw warzywnych na glebach o wysokiej zawartości fosforu. Posiada komplet mikroskładników w ilościach pokrywających zapotrzebowanie roślin ogrodniczych. Nawóz zawiera selen. CropCare 21-6-11 (Mg, S, Ca, B, Cu, Zn) Formulacja przeznaczona przede wszystkim do nawożenia pogłównego roślin warzywnych i sadowniczych. Dostarcza głównie azot. Pozostałe makro- i mikroskładniki, dostarczone razem z azotem, wpływają na dobre jego wykorzystanie w roślinie, co przeciwdziała odkładaniu się azotanów i azotynów w tkankach roślinnych (źródło www.kemira-growhow.com).


4. AMOFOSKA
N – 3%
P2O5 – 10%
K2O – 28%
Mg – 2%
B – 0,1%

Przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu boru - buraki, ziemniaki, strączkowe, motylkowe, warzywa i sady.


5. KEMIRA BETA
N – 13,6%
P2O5 – 8%
K2O – 14%
Mg – 1,7%
Bor (B2O3) - 0,16%

Najczęściej stosowany do nawożenia buraków cukrowych, pastewnych i ćwikłowych uprawnianych na wszystkich glebach. Jest nawozem zawierającym komplet składników pokarmowych najbardziej potrzebnych burakom cukrowym. Polecany jest na gleby o średniej zawartości fosforu (P) i potasu (K).


6. FOSFORAN AMONU
N – 12%
P2O5 – 52%

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany przeznaczony do przedsiewnego nawożenia gleb o zróżnicowanym zapotrzebowaniu roślin na składniki pokarmowe. Zalecana do nawożenia zbóż ozimych i jarych, rzepaku, strączkowych, okopowych, użytków zielonych.

 
powergra dosage nexium over counter alternatives buy floxin inhaler canada do you need rx cipro can i make anacin risperdal prices healthy manicotti chicken best site get zaditor baclofen mail order india is proscar legal in uk non prescription drugs uk how much does generic arimidex cost clozaril dosage instructions como tomar el cytotec para abortar pyridium medication generic cheap cialis100mg how to use minoxidil and finasteride plendil pills sweat light blue pill abg 100 the best weight loss pills 2013 carbozyne side effects uk buy cipro in canada furosemide company levothroid online order valtrex coupons very cheap alphagan cialis per paypal bestellen alli pills canada liquid tofranil review zyrtec over the counter side effects doxazosin generic drug tadacip western australia minocin online usa no prescription elocon 20mg tab acheter tricor pas cher paroxetine medication for anxiety free coupon for proscar cost of augmentin in india fertomid for sale buy pyridium with best place to buy decadron in canada generic from etodolac buy lotrisone lotion online clotrimazole and betamethasone vermox worm tablets uk top 10 online confido sites is there a shortage of plavix do i need a prescription for baby zantac buy amoxicillin 500mg capsules asthma inhalers online protonix on line purchase aspirin usa deutschland cheap canadian femara no prescription hydrochlorathiazide without prescription get anacin las vegas buy drugs from india online generic lexapro and sleeping pills sinequan order online canadian viagra generic buy tetracycline online safe cipla pharmaceuticals limited betnovate n cream for fairness arjuna pharmacy alli medicine weight loss tamoxifen shortage 2012 duphalac women buy estrace discounts codes buying estrace in canada disfuncion erectil sintomas y causas generic brands of wellbutrin xl over counter viagra sublingual is maca better than ginseng legal buy septilin online canada buy sinequan new zealand online cvs pharmacy online application job can i get viagra over-the-counter in the uk order feldene 120 mg depo medrol tablets nizoral woldwide shipping cucumber make birth control costco pharmacy propecia price what is the medication diclofenac used for better than tinidazole overnight pharmacy trazadone brand ophthacare buy hyzaar drug classification himalaya haridra reviews sale buy order lotensin how to use suhagra 100mg keftab no prescription compare prices libido edge labs testosterone cream reviews buy penegra online in india hydrochlorothiazide medication hypertension sex pill for women nz medical abortion pills in india nizoral online buy comparison geriforte order in the us comprar vytorin 10/40 metformin tablets price india metformin now co uk pediatric risperdal dose plendil delivery overnight prescription cost of purim critical high dilantin level how much will toradol cost best generic cialis super active sites compra cialis generico online costco synthroid cost viagra buy in austria doxycycline pills used acquisto arimidex sicuro online what is artane medicine viagra organic best place to buy piracetam does synthroid come in generic form what is aciclovir eye ointment used for acheter viagra sans ordonnance en suisse buy roxithromycin astrailia cheap inhalers no prescription cheap buspar 40 mg kamagra oral jelly pharmacy prices list free pharmacy technician online training pastillas omifin para sirven can you buy alphagan in ireland does generic ranitidine look like us online pharmacy no prescription rogaine 2 how long does it take for atarax to kick in astepro vs astelin panax ginseng indian name buy evecare buy actonel 5 flagyl medicine review motrin dosage infant erythromycin generic brand name eldepryl prescription only retin-a generic 0.1 gel where can i buy permethrin insecticide medicine voltaren gel triamterene generic which uk site to buy malegra fxt dulcolax 5 mg tablet over the counter proventil ventolin cheap price cheap orlistat singapore what does zantac 150 look like cost of aspirin in india duetact mg tablet pfizer discount lipitor buy abilify no prescription ordering finax tofranil without prescription buy lukol tablets online penegra price in karachi revatio dosage for erectile dysfunction vitamin shoppe coupons printable april 2011 leukeran billig kaufen diltiazem usa sale female viagra 20mg tab trental australia price buy viagra sublingual generic prograf without a prescription from canada canadian pharmacy gift cards where to get brand viagra buy wellbutrin online with mastercard synthroid 100 mcg picture levitra super active prices at costco fucidin 250 mg tablet albendazole cheap india pharmacy himcocid express canada antivert pediatric dose problems generic glucophage can you buy yagara over the counter bula do serophene 50mg compare synthroid levothyroxine sodium how much does club liv cost pastillas cytotec precio en farmacias side effects of stopping antabuse doxycycline without order viagra lowest price birth control pills tadacip cialis jelly coupons vardenafil hcl 10mg zoloft side effects weight gain worldwide pharmacy blopress ultra low dose sarafem genuine exelon 100mg buying nootropil using paypal canadian glucophage tablet parlodel side effects fertility tetracycline fish treatment avodart overnight shipping cheap long term side effects of benadryl eutirox 75 costco pharmacy brand cialis price where can you buy viagra boots order albuterol sulfate inhaler how much do alli diet pills cost bactrim ds prices nitroglycerin iv maximum dose can you buy kytril online astelin with paypal payment provera no prescription fedex ups uk pharmacies online that sell diflucan cialis super active tadalafil 20mg didronel not generic buy finast online with mastercard lexapro generic 2013 drugs naprosyn echeck medication etodolac 400 mg strattera direct pharmacy nizoral online overnight topamax prices cvs lamisil mail order india levitra vardenafil medication cheap sleeping pills no prescription abilify weight gain mechanism safe buy avapro online buy clomid without rx methylprednisolone iv side effects women doxazosin mesylate 8 mg tablet zofran legal us cheap diclofenac generic voltaren comprar urispas original en madrid triamterene lawsuit settlements valtrex prescription cost can i get high on phenergan finpecia buy usa silver current price live side effects of fluconazole in dogs alligator snapping turtle for sale malaysia tamoxifen uk next day delivery lov cost accutane no script wellbutrin mg is there a drug comparative to zyvox cheapest kamagra chewable tablets uk how much is ophthacare tablets buy kamagra oral jelly canada long lasting erection pills india most reliable place to buy singulair online e bay viagra pharmacy has best price keftab naprosyn pill shortage celebrex price per pill can buy voveran sr online floxin prices cvs plavix 75 mg online kaufen buy nolvadex online express mail adalat non perscription countries prevacid for discount fluoxetine 20 mg cap teva pharmacy that sells xeloda med cab citalopram liquid ayurslim review cystone from canada ephedraxin medicine online best place buy ampicillin pct side effects sertraline hcl 100mg best site get aygestin oregon state police records order ventolin hfa inhaler what is the usual dosage for lisinopril can buy aciphex online is generic ventolin available in usa side effects depakote medication australian equivalent to trazodone safe to buy generic elavil from usa erythromycin dosage forms sales enterococcus zyvox online how to order malegra dxt online what does singulair does amoxil 250 mg/5ml mail order combivent online diclofenac gel 1000g purchase betnovate cream best rx sites silagra by cipla (india) etodolac get you high risperdal consta reviews nizoral order in the us fluoxetine 20mg capsules alcohol is viagra an otc drug how to purchase alphagan online viagra gel online uk us pharmacy online advair diskus hoodia prime cheap buy nizagara uk paxil capsules what does acai do for u buy brahmi online amazon withdrawal from trazodone antidepressant zoloft oral interactions with other medication lloyds pharmacy online discount mexican pharmacies without prescriptions levlen usa cvs prices there generic version arimidex doryx dosage forms elimite tablets on line to buy bactroban ointment in nose generic cafergot us kamagra jelly pas cher clozaril prescription coupon diakof rx minocycline spain terramycin tablets 40mg lasix water pill buy online combivent discount no prescription long time side effects levitra health canada actoplus met come comprare il cialis senza ricetta cardura xl tablets buy metoclopramide from canada ordering baclofen online blue pill 100 round prednisolone price india septilin for sale australia tenormin without a prescription from australia buy purinethol new zealand online florinef for sale usa haldol precio mexico non-prescription abilify phenergan pharmacy coupons are prescription drugs really cheaper in canada paxil next day pharmaceutical wholesalers europe voveran mg tablet decadron dosage where do i lotensin in canada proscar shortage 2012 difference between proscar generic finasteride zerit dose what does phenergan tablets drug drug interaction between clarithromycin and warfarin get zaditor las vegas trileptal medication mood stabilizer trazodone lowest price ralista medication side effects buy urispas pills suprax tablets on line to buy edinburgh craigslist co uk cas flomax drug in canada pharmacy where do i buy cialis sublingual generic toprol xl equivalent opta football stats purchase baclofen cheap generic cheap kamagra chewable sale uk to buy trazodone cost of lipitor at walmart propranolol mail order india order zoloft in cheapest lamisil once 40 mg buspar reviews on allied medical school diclofenac gel now co uk mirtazapine and alcohol death what is pariet tablets generic venlor uk paypal lotrisone online ordering adalat discount no prescription suprax 200 mg 5ml suspension best acai prices can i get high from indocin buy vasotec quick allopurinol refills best price for real micardis where tetracycline overseas pharmacy no prescription dipyridamole l-tryptophan over the counter acquisto voveran sicuro online vermox suspension mebendazole buy lithium online reviews vpxl buy canada prednisone 40 mg 5 days efectos secundarios de las pastillas cialis pharmacological mechanism of action for glyburide saw palmetto online buy cost of diovan purchase prescription drugs online canada order purim overnight motilium buy no prescription blue pillar candles uk side effects of unisom pm pain prandin generic date what is paxil used to treat dosis del aciclovir en herpes zoster new depression medication 2012 advair patent generic buying bupropion using paypal generic uk paypal cholestoplex allegra d over the counter coupon buy pariet generic where can i get lisinopril pills buying viagra in dubai get prevacid las vegas are drugs from canada safe pilex mail order india buy adderall online without rx generic for bactrim smz/tmp ds buy diovan no prescription vpxl online ordering is viagra dangerous for healthy men genuine brand levitra best price cheap viagra jelly all prescription needed pravachol low dose birth control 1 man 1 jar video watch can you buy micardis over the counter buy generic nitroglycerin pfizer viagra discount coupon dramamine roche precio argentina como comprar actonel cheapest generic dutasteride generic cephalexin for dogs legal buy unisom online canada without a script abana online voveran uk buy best drugstore foundation 2012 full coverage recommended dose of metformin for weight loss clozaril drugstore.com getting cytoxan in australia how to take yagara mg tadalis sx from usa what is aricept prescribed for trimox roche precio argentina buy azulfidine online quickest plavix cost of trandate kamagra suppliers perth will flonase cause weight gain what is the best natural viagra pastillas para tener ereccion mas fuerte getting propranolol in australia medicines online uk buy haridra online usa rocaltrol from usa hyaluronic acid price india roxithromycin maximal dose biaxin for discount alesse discount card canada lotrisone on the internet selegiline depression treatment generic equivalent of estrace cream buy brand levitra perth australia prograf results forum amoxil 5mg tablets zoloft discounts codes altace hct dose prometrium usa purchase generic emsam finax express canada order erection packs 1 cheap where to order zithromax order accutane overnight pletal shop net synthroid rx genuine zyprexa best price atarax 10 mg during pregnancy flagyl er side effects uk johnson;s nizoral anti dandruff shampoo price in india prednisolone to buy from europe renagel prescribing information synthroid side effects rash pravachol 20 mg side effects buy toprol xl from canada brahmi gadi katha telugu movie free online cystone uk online what is cialis medication voveran sr 100mg cheap online retin-a ge purchase propecia cheap online india brand levitra without prescription miami can you buy professional in ireland pharmacy levitra overnight delivery lopressor buy online ireland sky sports news pravachol where to buy in canada yagara dosage recommended zyvox australia pharmacy where abana buy lisinopril astrailia where can you buy korean ginseng bupropion lowest price luvox online pharmacies with out prescription levitra online price buy forzest hong kong is there cialis for women flovent ordering no prescription alli over the counter weight loss pill approved what is the authorized generic drug for synthroid american saw palmetto online sale of nitroglycerin revista veja on line gratis furosemide dosage for cats mentat ds syrup from canada maxalt mlt vs maxalt inhousedrugstore.com cheap genuine female cialis online propranolol generico online low cost rocaltrol is it illegal to order generic allopurinol can order antibiotics online canada can you buy kamagra in ireland generic online pharmacy recommended dosage of lamictal for bipolar atorlip-10 with no rx getting prednisone without prescription yasmin pill cost ireland cheap anafranil 40 mg how much will zyvox cost indian generics online risperdal birth control pills lasix do you need rx viramune how to buy torsemide what is the medication voltaren gel used for ranitidine how to buy viagra super active cheap uk pharmacy low dose fluoxetine therapy for depression lexapro online from uk buy risperdal new zealand online blue pill vgr 100 pfizer compazine no prescription needed pet medications no prescription needed buy noroxin norfloxacin clozaril tablets 150 mg top 200 pharmacy drugs 2012 allopurinol price philippines zithromax overnight no prescription buspar pills drugstore can you take evista daily vermox suspension uk promethazine 10mg tablets nikon 1 review is it ok to take cialis everyday salbutamol ventolin inhaler price buy diltiazem 5 half price rumalaya forte metoclopramide compazine suffer the children the story of thalidomide relafen tablets uses how to use zaditor drops actonel on line no script how to order phenamax nexium user reviews generic keppra overnite shipping baclofen buy online ireland usa buy amantadine without prescription prescriptionlevipharmacy.com keflex dosage for preseptal cellulitis citalopram 10 mg what types of eldepryl are there bupron sr in usa